Stuur een bericht

Wmo-gesprek

Op deze website vindt u veel informatie over hoe u als mantelzorger ondersteuning kunt krijgen. Ook bij de Steunstees en bij de inloopspreekuren kunt u hierover advies krijgen. Het kan echter zijn dat het (nog) niet lukt om voldoende ondersteuning te regelen. In dat geval kunt u een gesprek aanvragen met een medewerker van de gemeente. U maakt dan een afspraak voor een Wmo-gesprek.

Wmo
Wmo staat voor 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Deze wet regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente legt andere accenten.

Wmo-gesprek aanvragen
Het aanvragen van een Wmo-gesprek is meestal iets dat de zorgvrager doet. Maar ook mantelzorgers kunnen een gesprek aanvragen. De zorgvrager moet het hier wel mee eens zijn; hij of zij is ook bij het gesprek aanwezig. Doel van het gesprek is om vast te stellen wat de ondersteuningsbehoefte van de zorgvrager is. En daaraan gekoppeld de behoefte van de mantelzorger. Tijdens het Wmo-gesprek worden de eigen mogelijkheden en de belemmeringen in kaart gebracht. Er worden oplossingsmogelijkheden besproken en zo mogelijk in gang gezet.

Een Wmo-gesprek vraagt u aan bij uw gemeente. Dat kan op verschillende manieren:

Stadskanaal:

  • via de website van uw gemeente
  • bellen met het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis,  telefoonnummer (0599) 631 631
  • voor openingstijden klik hier